Contact… » Over ons

De Stichting Opleiding EHBO en BHV is opgericht door de KNV EHBO. Zij heeft tot doel:

  1. het verzorgen van opleidingen tot het behalen van het diploma Eerste Hulp, het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen, het certificaat Reanimatie en Automatische Externe Defibrillator (AED) en andere certificaten alsmede het opleiden tot het behalen van het diploma Bedrijfshulpverlening en daarvan afgeleide dan wel daarop voortbouwende opleidingen en workshops;
  2. herhalingslessen te geven teneinde de hiervoor onder a. vermelde diploma’s en certificaten geldig te houden;
  3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verkopen van instructiemateriaal, het organiseren van opleidingen en het geven van opleiding en voorlichting.