Voor u » Leren reanimeren

In Nederland krijgen 300 mensen per week een hartinfarct buiten het ziekenhuis, waarbij ze moeten worden gereanimeerd. De overlevingskans is ongeveer 10-15%. Hoe eerder je begint met reanimeren, hoe hoger de overlevingskans.

BLS (Basic Life Support) oftewel reanimeren kan iedereen leren. In een training van drie uur leert u hoe u iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier kan helpen. Met deze vaardigheden kunt u de overlevingskansen van het slachtoffer aanzienlijk vergroten.
De instructeur leert u een aantal stappen die u moet doorlopen wanneer u geconfronteerd wordt met een slachtoffer met een hartstilstand. U leert het slachtoffer te beademen en borstcompressies (hartmassages) te geven en een AED te gebruiken. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Met behulp van de AED geeft u het slachtoffer een grotere kans te overleven.

Aansluitend leert u hoe te handelen wanneer een slachtoffer bewusteloos is en wat te doen bij verslikking.

Als u deze cursus succesvol doorloopt, ontvangt u een certificaat van de NRR/ERC dat na afloop van de training officieel wordt aangevraagd. Met dat certificaat kunt u zich aanmelden als burgerhulpverlener. Via de KNV EHBO zijn wij reanimatiepartner van de Hartstichting, samen hopen wij tegen geringe kosten zoveel mogelijk mensen te leren reanimeren.

Leren helpen?

Leren reanimeren kan op verschillende niveaus. Hieronder een indicatie van de tijdsbesteding en de wijze van toetsing. De cursus is te volgen bij verschillende afdelingen of bij de Stichting zelf. De kosten zijn afhankelijk van de plaats waar u de opleiding volgt.

  • Bij een gebruiksinstructie AED leert u in ongeveer 1,5 uur een AED te gebruiken. U oefent beperkt in een grotere groep (max. 30 deelnemers). De kosten zijn lager, maar u krijgt geen certificaat of diploma. Deze instructie is zeer geschikt voor het wegnemen van angst voor reanimatie en AED. Deze vorm is op aanvraag.
  • In een workshop reanimatie/gebruik AED leert u in ongeveer 3 uur fysiek reanimeren en oefent u met het gebruik van een AED. Door het maximale aantal deelnemers van 12 per sessie is zelf oefenen goed mogelijk. Na afloop ontvangt u een officieel diploma van de Hartstichting. De kosten voor deze workshop bedragen €17,50 incl btw per persoon. Voor inwoners van de gemeente Zeist geldt een actieprijs van € 7,50 incl btw per persoon.
  • De NRR opleiding BLS/AED duurt 4 uur. In een kleine groep (max. 6 deelnemers) oefent u intensief in het reanimeren en het gebruik van de AED. Na afloop ontvangt u het officiële NRR diploma. De kosten van deze opleiding bedragen € 30 euro incl btw per persoon.