Voor afdelingen

Voor afdelingen biedt de Stichting kant-en-klare workshops aan, dus inclusief lesplan en materialen. De meer ervaren leden van de afdeling kunnen met deze materialen het belang van EHBO kenbaar maken in hun omgeving.

Daarnaast fungeert  de Stichting als vangnet  voor afdelingen die behoefte hebben aan ondersteuning bij opleidings- en vervolglessen. Bijvoorbeeld door afdelingen met elkaar of instructeurs in contact te brengen.