Voor u » BHV

Iedere werkgever in Nederland is wettelijk verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren. Het aantal medewerkers dat u moet opleiden als bedrijfshulpverlener is afhankelijk van de risico’s in uw organisatie. Het hebben van een goede Risico Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E) is daarom van belang voor u medewerkers gaat opleiden.

Wettelijk gezien hebben bhv’ers drie taken:

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

Opleiding

Omdat de nadruk tijdens de opleiding moet liggen op die zaken die uit de RI&E van uw organisatie naar voren komen, is het bieden van deze opleiding maatwerk. Neemt u contact met ons zodat een gecertificeerde instructeur samen met u het programma kan samenstellen.

Herhaling

Een herhalingsdag BHV bestaat uit een dagdeel met aandacht voor de ‘levensreddende EHBO’ en een dagdeel ‘Brand en Ontruiming’.  In beide dagendelen is er ruim aandacht voor zowel onderlinge communicatie als communicatie met slachtoffer/niet-BHV-collega’s. Afwisselend ligt tijdens de herhalingsdagen de nadruk net iets meer op brand of op ontruiming.

Wij kunnen u in contact brengen met diverse instructeurs BHV. U kunt ook direct contact opnemen met de NVB BHV.