Voor u » EHBO

Een ongeluk zit in een klein hoekje; er gaat geen dag voorbij of krant en TV tonen verfrommelde auto’s en ambulances met gillende sirenes. Geen wonder dat we bij het woord “ongeluk” meteen aan bloed en ellende denken. Het grootste deel van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, tijdens het werk of tijdens het spelen. Een verbrande vinger, een schaafplek, een verstuikte enkel. Die ongevallen zijn helemaal niet griezelig of bloederig en ook u kan helpen, als u maar weet wat u moet doen.

Opleiding

Tijdens een EHBO-cursus leert u wat moet worden gedaan, maar ook wat moet worden nagelaten, wanneer u in aanraking komt met slachtoffers van een ongeval. Om enkele voorbeelden te noemen: u leert wat u moet doen bij stoornissen van het bewustzijn, ademhalingsstoornissen, bloedingen en wonden, verbranding, vergiftiging, oogletsels, botbreuken en letsels door koude en warmte. U leert wanneer u naar de Spoedeisende Hulp moet maar ook wanneer een telefoontje naar de huisarts(enpost) voldoende is.

U kunt een cursus bij uw woon- of werkadres in de buurt volgen. De bijna vijfhonderd afdelingen van de KNV EHBO organiseren regelmatig cursus. De stichting organiseert enkele malen per jaar een tweedaagse cursus. Met maximaal zes cursisten is het zo mogelijk om binnen één week een EHBO-diploma te behalen. De kosten voor deze cursus in Zeist bedragen € 423.50 incl btw per persoon.

De nadruk tijdens de lesuren ligt op het oefenen van de verschillende technieken en verbanden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van LOTUS-slachtoffers om verwondingen realistisch na te bootsen. Bij de cursusmaterialen zit het boek Eerste Hulp Verlenen dat u, naast duidelijk praktijkinstructies, ook wat theoretische achtergrond geeft.

De basis voor de EHBO-cursus zijn de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp uit 2016. De cursus wordt afgesloten met een onafhankelijk examen dat, indien met goed gevolg afgelegd, een erkend diploma oplevert.

Vervolglessen

U behoudt uw kennis door jaarlijks te blijven oefenen. Met uw diploma kunt u zich bij elk van de afdelingen van de KNV EHBO aanmelden om daar de lessen te volgen met mensen uit de directe omgeving. Elke afdeling is een vereniging en organiseert de vervolglessen voor haar leden op een manier die bij haar leden past.

De stichting organiseert meerder malen per jaar eendaagse vervolglessen. Het volgen van één van deze dagen is voldoende om uw diploma geldig te houden. De kosten van een herhalingsdag bedragen € 119 ex btw / € 144 incl btw per persoon.